Tekrar ameliyat olmam gerekebilir mi?

Evet, bu türlü bir ihtimal nitekim de var. Tekrar ameliyat olmanız yan ikinci ameliyat yapılması gerekebilir. Bu türlü bir durumun çeşitli nedenleri olabilir. Birincisi, şayet cerrahınızın ameliyattan sonra sizden kesinlikle uymanızı istediği kuralları hiçe sayarsanız, ameliyatınızın başarılı olma talihini sıfırlayabilirsiniz ve tekrar ameliyat olmanız gerekir. Buna hekimler, “nüks”derler. Örneğin bel fıtığı ameliyatı sonrası nüks oranı %5-10 ortasında değişmektedir ve bu oran maalesef tüm cerrahi sistemlerde birebirdir. Tıpkı disk aralığında lakin ameliyat edilen tarafın karşı tarafında ortaya çıkan yahut bir başka disk aralığında olan bel fıtığı nüks demek değildir. Bu yeni bir bel fıtığı demektir ve nüks olarak adlandırılmaz. Öbür disklerin vakitle bozulması ve yeni bir bel fıtığının ortaya çıkması sık rastlanabilen bir durumdur.

İkincisi, ameliyat sonrası gerekli tedbirleri alıp ömür şeklinizi hakikat istikamete çevirmezseniz, ameliyat olduğunuz bölgeye komşu olan organlarda benzeri bir sorun ortaya çıkabilir; yani mesela ameliyat edilen diskinize komşu olan disk de fıtıklaşabilir. Değil mi ki sırada bekleyen boynunuzda altı, sırtınızda on ve belinizde altı diskiniz daha var. Buna tabipler “komşu segment hastalığı” derler.

Üçüncüsü, kimi hastalıklar tabiatları gereği tekrarlama eğilimindedirler, yani alınan tüm tedbirlere rağmen yeniden de tekrar ameliyat olmanız gerekebilir, örneğin kimi beyin tümörlerinde üst üste 3-4 sefer ameliyat olmak durumunda kalabilirsiniz. Buna da tabipler “rekürrens” derler.

Dördüncü bir ihtimal olarak da; cerrahınız kimi vakit ameliyat sırasında karşılaştığı beklenmeyen bir karşıtlığa bağlı olarak, kimi vakit ise evvelce planlanmış olarak ameliyatı bir noktaya kadar yapıp, kalan kısmını daha sonra ve daha uygun bir vakitte yapmaya karar verebilir.

Buna tabipler kendi ortalarında “rezidü” derler. Bu karar natürel ki keyfi değil, hastanın sıhhatini korumak hedefiyle alınan bir karardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir