Hipospadias(peygamber /yarim sunnet)

HİPOSPADİ

Tıp lisanında hipospadi başlığı altında toplanan yapısal bozukluklar erkek bebeklerin idrar yollarındaki doğumsal anormalileri kapsamaktadır.

Bu hastalıkta idrar yolu olağan yerinde değil de , daha geride , penis köküne kadarki rastgele bir noktada dışarıya açılır. Bu açılma yeri olağan yeri olan penis ucundan ne kadar uzak ve penis köküne ne kadar yakınsa , bozukluğun o kadar ağır olduğu kabul edilir.

Bu hastalığa genetik (ailevi) yakınlığın yanı sıra, annenin gebelik periyodunda kullandığı hormon ilaçları da yol açabilir.

Hipospadi istatistik olarak her 1.000 erkek bebekten 8’inde görülür. En sık görülen tipi ise idrar yolu açıklığının olağan yerine çok yakın olduğu Glanuler Hipospadi tipidir.

Hipspadisi olan bebeklerde penisin alt yüzünde, bant biçiminde kalın fibroz bir doku bulunabilir. Bu doku bandı, penisin alta gerçek kıvrık durmasına ve ereksiyon halinde penisin olağandışı formda alta bükülmesine yol açar.

Bunun yanı sıra , % 10 bebekte böbrek ve idrar yolu anomalileri ve inmemiş testis hipospadi hastalığı ile birlikte bulunabilir. Bu yüzden hipospadi tanısı olan bu taraflardan de bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından titizlikle tetkik edilmelidir. Aksi takdirde hipospadi bozukluğu çocukta tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, gelişme geriliği , anatomik yapının bozukluğu ve işeme zorluğundan kaynaklanan ruhsal sıkıntılar ve erişkin periyodunda cinsel işlevlerin bozukluğuna hatta cinsel işlevlerin hiç yerine getirilmemesine yol açabilir.

Hipospadi’nin başarılı bir formda giderilmesi, bebeğin doğumdan itibaren bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından kıymetlendirilmesi gereklidir. Örneğin yanlış ellerde yapılmış bir sünnet operasyonu bebeğin bir ameliyat ile düzelme talihini büsbütün yok edebilir.

Doğumda bebeği birinci gören doktorun hipopadi bozukluğunu tanıyıp tespit edebilmesi ve aileyi bir çocuk cerrahisi uzmanına yönlendirmesi hastalığın tedavisindeki en kıymetli adımdır.

Hipospadi ameliyatı için ülkü yaş son yayınlarda 3-5 yaş olarak önerilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir