İnmemiş testis

İnmemiş testis nedir?
Erkek bebekler doğmadan evvel her iki testis bebeğin karın boşluğundadır. Bebek anne karnında gelişimine devam ederken testisler de torbaya inmeye başlarlar. Karın içi boşluğundan sonra kasık bölgesini geçerek doğuma yakın torbaya yerleşirler. Nadiren bu torbaya iniş doğumdan sonraki birinci 6 ay içinde de devam eder. Yeni doğan bir erkek çocuk doğduğunda testisler şayet torbada değilse, bu duruma gerçek inmemiş testis ismi verilir. Birçok vakit tek tarafta, bazen de çift tarafta birden olur. Gerçek inmemiş testiste değerli özellik, bir ya da iki testisin hiçbir vakit torbada olmamasıdır.
Utangaç testis (Retraktil testis)
Utangaç testis durumunda testisler vakit zaman torbada görülürler. Lakin bilhassa soğuğun tesiriyle yahut çocuğun alt taraflarının ellenmesi üzere durumlarda üste, kasıklara yanlışsız kaçarak ortadan kaybolurlar. Tıp lisanında retraktil testis denilen utangaç testisler sıcak ortamlarda, örneğin çocuğun ateşinin çıktığı durumlarda yahut banyo küvetinde sıcak suyun içinde otururlarken yahut çocuk uyurken bakıldıklarında çoğunlukla torbada görülürler. Utangaç testis bir hastalık sayılmaz, çocuğun ilerideki hayatında bir meseleye yol açmaz. Rastgele bir tedavi ( ilaç yahut ameliyat ) gerektirmez. Fakat 6 aylık ortalarla çocuk cerrahisi uzmanı tarafından denetimi gerekir. Gerçek inmemiş testisten büsbütün farklı günahsız bir olaydır.
Gerçek inmemiş testis tabiatıyla düzelir mi?
İstatistiklere nazaran inmemiş testis erken doğan bebeklerde olağan vaktinde görülen bebeklere oranla 3 kat daha sık görülür. 6 ayın sonuna kadar inmemiş testislerin bir kısmı daha iner. Fakat bundan sonra artık inmez. Erkek çocukların cinsel organlarına ilişkin en sık rastlanan anormalliktir. Her 100 sağlıklı erkek bebekten birisinde kalıcı bir hastalık olarak bulunur. Birinci 6 ay geçtikten sonra kesinlikle bir an evvel tedavi edilmelidir. Testis, anne karnındaki seyahat sınırı boyunca rastgele bir yerde takılabilir ve inmez.1.Kasık kanalında takılmış ve torbaya inmemiş olabilir.2. Karın içinde kalmış olabilir.
Testis büsbütün yok olabilir mi?
Karın içinden torbaya olan seyahati esnasında bazen testis kendi etrafında dönerek bir cins atar ve besleyici damarları burularak tıkanır. Böylece testis çürür ve yok olur. Doğum sonrası önemli hastalık tablosu ortaya çıkaran ve kendisini muhakkak eden bu durum, doğum öncesi periyotta olduğunda hiçbir belirti vermez ve bebek, testisi olmadan doğar. Muayene ile her şey anlaşılır mı? Hastaların % 80 inde anlaşılır. Zira bu orandaki hastada testis, deneyimli bir elin yaptığı dikkatli muayene sonrasında kasık kanalının bir yerinde ele gelir. Lakin hastaların beşte birinde testis ele gelmez. Bu türlü olduğunda iki ihtimal kelam mevzusudur. Ya testis karın içindedir. Ya da yoktur. Gerek yansılanım gerekse öbür birçok kıymetli ve güç teşhis formülü burada bize yardımcı olmaz. En kesin teşhis metodu laparoskopidir. Yani bıçaksız ameliyat olarak da bilinen metottur. Bu gayeyle karın duvarında açılan delikten ince bir ışıklı mercek sokarak tüm karın içi görülür. Böylece testisin olup olmadığı kesin olarak saptanır ve karın içinde duruyorsa birebir metoda devam edilerek torbaya indirilir. Bu türlü durumlarda bazen iki seanslı ameliyatlar tercih edilir. Şayet testis yoksa o vakitte kalıntısı bulunarak ileride ortaya çıkabilecek kanser tehlikesi nedeniyle çıkarılmalıdır.
İnmemiş testis neden tedavi edilmelidir?
İleride çocuk sahibi olmayı önler: Çok bilinen bir kısırlık sebebidir. Testisler ne kadar erken torbaya indirilirse bu risk o kadar azalır. Kanser gelişebilir: İnmemiş testisli hastaların testislerinde ileride kanser gelişme riski olağan erkeklere oranla 15 katı kadar daha fazladır. Beraberinde kasık fıtığı da olabilir: Her vakit belirti vermese de inmemiş testisli hastaların % 65 kadarında ameliyatta fıtık da tespit edilir ve cerrahi tedavisi yapılır. Ruhsal ve estetik sorun oluşturur. Dış etkenlere daha açıktır.
Tedavi yaşı
En ideali 6 aylık ile 1 yaş ortasıdır. Lakin en geç 2 yaş bitimine kadar tedavi tamamlanmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun inmemiş testis tedavisi 2 yaşın sonrasına bırakılmamalıdır. Şayet bilmeden 2 yaşın ötesine sarktıysa bir an evvel tedavi yapılmalıdır. İnmemiş testisin olduğu tarafta fıtık da varsa o vakit hiç beklenmeden gerekirse 1 aylık bebekte de cerrahi tedavi uygulanmalıdır.Ehil ellerde ve çocuk cerrahisi uzmanlarınca yapılan ameliyatlardan sonra muvaffakiyet oranı çok yüksektir. Lakin hormon tedavisi muvaffakiyet talihi düşük, yan tesir ihtimali büyük bir tedavi biçimidir. Detaylı bilgi için hekiminize müracaatınız.
Hastanede yatılır mı? Ameliyat sonrası güç mudur?
İnmemiş testis ameliyatı olan çocuklar birebir gün hastaneden taburcu edilir ve ameliyat sonrası birinci bir kaç saatten sonrasını meskende geçirirler. Böylesi hem tıbbi açıdan hem de ruhsal açıdan çocuk ve ailesi için çok daha avantajlıdır. Ağrı kesici-ateş düşürücü özelliği olan ilaçlarla ameliyat sonrası rahatsızlıklar rahatça denetim altına alınır. Çocuklar ne kadar küçükse ameliyat sonrası devirleri o kadar rahat geçer. Daha küçük çocuklar ebediyen daha çabuk güzelleşirler. İki gün içinde tüm çocuklar ayağa kalkar ve oyuna başlarlar.3-4 gün sonra bir defa pansuman ve yara denetimi için ameliyat eden çocuk cerrahisi uzmanına gidilir. Birkaç ay sonra geç denetim yapılır. Ameliyattan 4 gün kadar sonra banyo yapılabilir ( Birinci yara denetimi sonrası ). Güreş, futbol, yüzme ve jimnastik üzere sporlar 20 gün için yasaklanır. Ameliyat sonrasında torbada ve kasıkta hafif şişlik ve morluklar olabilir. Bunlar birkaç gün ve hafta içinde zaten geçer. Operasyon bölgesinde çok şişlik, kızarıklık varsa; yaradan kan ve iltihap geliyorsa; ateş, bulantı, kusma üzere belirtiler varsa hekiminize başvurmalısınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir