Sünnet nedir? Niçin ve ne zaman yapılmalıdır?

Sünnet; sünnet derisi ismini de alan glans penisi (penis başını) örten deri kısmının çıkarılarak penis başının açığa çıkarılma sürecidir.

Sünnet kimi toplumlarda dinin gereği, birtakım toplumlarda ise klasik olarak, bazen de tıbbi nedenlerle yapılmaktadır.

Heredot tarihinde sünnetin 6000 yıl kadar evvel Mısır'da uygulandığına dair kanıtlar vardır.19'uncu yüzyılın başlarından beri kimi ülkelerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletlerinde erkeklerde penis ve eşlerinde rahim ağzı kanserini önlediği münasebeti ile sünnet yaygınlaşmaya başlamıştır.

Müslüman ve Musevi toplumlarında sünnet dini nedenlerle yapılmaktadır.Yahudi toplumunda sünnet için doğumu takiben sekizinci gün tercih edilirken, İslam dininde puberteye kadar olan periyot içinde yapılabilmekle birlikte yenidoğan periyodunda de yapılabilir.

Sünnetin Tıbbi Münasebetleri:

1) Fimozis: Sünnetin tıbbi nedenlerinden en değerlisi sünnet derisi (prepisyum) açıklığının olağandan dar olmasıdır. Bu durumda çocuk idrarını zahmetle yapmasının yanı sıra sünnet derisinde balon üzere şişme görülebilir.

2) İdrar yolları iltihapları: Sünnet derisinin iç kısmı mikropların üremesi için uygun bir ortam yaratır ve uriner sistem enfeksiyonlarına neden olabilir. Sünnetsiz çocuklarda idrar yolu iltihaplanmaları sünnetli çocuklara kıyasla on misli daha fazla görülür.

3) Balanit ve parafimozis üzere sünnet derisi iltihabı meseleleri büsbütün sünnetsiz çocuklarda görülür ve tedavisi iltihabın gerilemesini takiben sünnettir.

4) Penis kanseri: Penis kanseri ekseriyetle sünnetsiz erkeklerde gözlenen bir hastalıktır. Sünnetin uygulanmadığı toplumlarda penis kanseri riski,sünnet uygulanan toplumlara kıyasla daha yüksektir.

5) Rahim ağzı kanseri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Eşleri sünnetsiz olan bayanlarda rahim ağzı kanseri riski daha fazladır. AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar sünnetin uygulanmadığı toplumlarda daha sık görülmektedir.

Sünnetin Yapılmaması Gereken Durumlar:

Extrophia vesica (idrar torbasının tam kapanmaması),idrar yolu açıklığının penis başı yerine penis sırtında (Epispadias) yahut penisin alt kısmında (hipospadias) olması, mikropenis (penisin küçük olması) durumunda mutlaka sünnet yapılmamalıdır. Çünkü, sünnet derisi bu anomalilerin cerrahi olarak düzeltilmeleri sırasında gerekli olabilir. Kanama diatezi olan çocuklarda kanamaları kısa mühlet içerisinde durmayan ve aile kıssasında hemofili olan çocuklarda laboratuar tetkikleri yapılıp gerekli tedbirler alınmadan mutlaka sünnet yapılmamalıdır. Bu üzere durumlarda çocuk kanama nedeni ile kaybedilebilir.

Sünnete Bağlı Gelişebilecek Komplikasyonlar:

Sünnete bağlı kanama, enfeksiyon üzere komplikasyonların yanı sıra, sünnet derisinin yetersiz yada gereğinden fazla kesilmesi kozmetik açıdan sorun yaratabilir. Ehil ellerde yapılmayan sünnetlerde penis başının tam yahut kısmi kesilmesi, kanama denetimi için bilinçsizce koter kullanılması penis başı nekrozuna, penis içinden geçen idrar yolunun kesilerek açılması üzere önemli sorun yaratabilecek komplikasyonlar görülebilir.

Sünnet ciddiye alınması gerekli bir cerrahi operasyondur. Vakit zaman meskenlerde yahut cümbüş yerlerinde yapılan toplu sünnetlerde telafisi imkansız komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Sünnetin büyük çoğunluğunu ehil ellerde yapılmadığı ülkemizde komplikasyonların çokluğu dikkat çekmektedir.

Sünnetin Vakti:

Sünnetin uygulanacağı yaş konusunda epeyce fazla farklı görüşler vardır.Sünnet yenidoğan periyodunda (ilk bir ay içerisinde) lokal anestezi ile Çan, Gomco klempi üzere aletler yardımı ile dikiş uygulanmadan yapılabildiği üzere klasik cerrahi yol ile de yapılabilir. Yenidoğan periyodunun dışında bizim önerdiğimiz en uygun yaş 4-7 yaş ortasında genel anestezi altında yapılmasıdır.

Sünnette vazgeçilmez konu, ameliyathane kurallarında ve ehil ellerde (çocuk cerrahı yahut ürologlar) tarafından yapılmasıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir