Genital bölge travmaları (perineal travmalar, skrotum, penis ve perine yaralanmaları):

Kız çocuklarında genital bölge yaralanmaları çocuğun ekseriyetle sert bir yere bacakları açık bir halde düşmesi formundaki travmalar sonucu olabileceği üzere, trafik kazaları, seksüel hücumlar yahut delici-kesici aletlerle oluşan penetran yaralanmalar sonucunda da oluşabilir. Yenidoğan bebeklerde doğum travması sonucu oluşabilir. Yaralanmanın derecesi etkin kanaması bile olmayan kolay bir laserasyondan pelvik kemikler, üretra, vagen ve rektumunda yaralanmaya katıldığı geniş yaralanmalara kadar değişebilir. Bu tıp travmalarda çocuğun endişesinden ötürü yaralanmanın derecesini anlamak çoklukla zordur. Bu nedenle genel anestezi altında muayene en sağlam yoldur. Mesane, rektum ve peritoneal kavite (karın içi) ile bağlı bir perforasyondan şüphelenilirse vaginal muayene yapılmalıdır.

Sistoskopi, vaginoskopi yahut rektoskopide gerekli olabilir. Kolay laserasyon (yırtık) halindeki yaralanmaların emilebilen dikişlerle primer kapatılması ekseriyetle kafidir. Ödem sonrası gelişebilecek bir işeme zorluğunun önüne geçmek için sonda takılabilir.

**Kızlarda genital yaralanmalar anatomik yerleşimlerine nazaran ele alınabilir.

Vulvada (vagina dış bölümü) görülen yaralanmalar: Hematomlar, yuvarlak, sert, ekimotik, hassas bir kitle olarak ortaya çıkar.

Vajinal yaralanmalar: Ekseriyetle delici bir yaralanma sonucu görülür. Yaralanma mukozada yüzeyel bir zedelenmeden, pelvis derinliklerine ulaşan bir yırtılmaya kadar değişebilir. Mesane ve rektum üzere etraf dokuların bütünlüğü denetim edildikten sonra, gerekli cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Vajina içine yerleşmiş bir hematom tespit edildiğinde, lezyonun büyüklüğüne nazaran karar verilir. Küçük hematomlarda tabiatıyla kaybolması için beklenebilirken, büyümekte olan bir hematom cerrahi yolla boşaltılmalı, kanamaya neden olan damarlar bağlanmalı ve hemostaz sağlandıktan sonra anatomiye uygun olarak onarılmalıdır. Cinsel taciz olguları ekseriyetle yaşadıkları travmanın yarattığı tesir nedeniyle durumu gizlemeyi tercih ederler. Tabip cinsel istismara uğramış bir çocukla karşılaştığında dikkatli olmalıdır. Dış muayene dikkatle yapılmalı, eritem, ödem, morluklar, soyulmaların varlığı, himenin (kızlık zarı) temas edilmiş olup olmadığı tespit edilmelidir. Sıvı yahut kıl varlığı üzere objektif kanıt niteliği taşıyan bulgular değerlendirilmelidir. Anal sfinkter de yaralanmalar açısından incelenmelidir. Gerekli bildirim hazırlandıktan sonra yaralanmaların tedavisi uygun formda yapılmalıdır.

Erkeklerde Genital Yaralanmalar:

Daha çok künt travmalar sonucu görülen ve skrotum (torba) ile testislerin (yumurtalıkların) daha sık etkilendiği yaralanmalardır. Hafif bir travma bile skrotumda bariz ödem ve ekimoz gelişmesine yol açabilir ve mümkün bir testis rüptürünü anlamak sıkıntı olabilir. Ultrasonografi ile yaralanmanın ne kadar derinlikte olduğu anlaşılabilir.

Bunun yanısıra skrotumun açıldığı, testislerin skrotum dışına çıktığı, bazende testislerin büsbütün ayrıldığı durumlarla karşılaşmak mümkündür. Bu üzere durumlarda çok uygun yara paklığı yapılarak anaerob enfeksiyon yeri ortadan kaldırılmalı ve şayet testislerde yırtılma varsa en kısa müddette gerekli doku paklığını takiben testiler dikilmelidir. Skrotumda cilt defekti varsa enfeksiyon yatıştıktan sonra uyluk bölgesinden alınacak deri greftleri ile açık olan alan kapatılmalıdır.

Penis yaralanmaları: Kolay cilt lezyonları ve daha derindeki penis dokularına ilişkin yaralanmalar görülebilir. Bu türlü durumlarda şayet hematom (kan pıhtsı) varsa boşaltılmalı ve yaralanmış olan derin dokular dikilmelidir. Penisteki cilt defektleri de daha sonra gelişebilecek eğrilik ve kısalmanın önüne geçmek için kesinlikle greft teknikleriyle kapatılmalıdır. Penisteki sık yaralanmalardan bir oburu ise sünnet derisinin fermuara sıkışması sonucu oluşan yaralanmalardır. Bu hastalarda fermuar lokal anestezi ile çarçabuk ayrılabilir. Lakin bunun başarılamadığı durumlarda fermuar pantolondan ayrılarak sünnet süreci uygulanmalıdır. Ayrıyeten çocuklarda ağaç, merdiven kenarı üzere yerlerden kayma sırasında gelişen sürtünme yaralanmaları biçiminde yaralanmalarda meydana gelebilir. En önemli penis yaralanma biçimi penisin eksiksiz amputasyonudur ki bu durumlarda mikrocerrahi prosedürleri kullanılarak tamirat denenmelidir. Ayrıyeten saç telinin penis etrafına zaten dolanarak penisi sıkıştırması durumunda penisi sıkıştıran saç yahut bantın kesilmesi penisin uçta kalan kısmını rahatlatır. Penis ekseriyetle düzelse de nadiren kısmi yahut tam amputasyon ya da üretrokutanöz fistüller gelişebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir