Gömük penis buried

Birinci olarak 1919’da penis cildinin retraksiyonunda, penisin karın, uyluk ve skrotum cildiyle birebir düzeyde olduğu, penis gövdesinin olağan olmasına karşın penisin görülememesi olarak tanımlanmıştır. Diğer bir tanımlamada yaş gruplamasına nazaran penis gerginken kabul edilen ortalama uzunluk ve çapta olmasına karşın, penisin görüntüsel olarak küçük olması durumudur.

Penis uzunluğu ile ilgili patolojilerde buried penis teriminin yanı sıra bâtın (hidden), gizlenmiş (concealed), tuzaklanmış (trapped) yahut ağ (webbed) penis üzere farklı terminolojiler kullanılmaktadır. Bu gruplamalarda altta yatan nedenler farklı olmasına karşın temelde penis gelişimi olağan, sırf görüntüsel olarak küçük penis mevcuttur. Penis gelişimi olağan olmasına karşın aileler için hayli huzursuz edici bir durumdur. Bu nedenle büsbütün farklı bir durum olan ve penis gelişiminin yetersiz olduğu mikropenis ile ayırımının güzel yapılması gerekmektedir.

Fizik muayenede suprapubik yağ dokusuna (göbeğin altında ve penisin çabucak üzerindeki yağlı doku) bastırıldığında penis cildi aşağı hakikat kayıyor, penis gövdesi ortaya çıkıyor ve penis uzunluğu yaşlara nazaran ortalama ve standart sapma aralığında bulunuyorsa penis gövdesi buna karşın küçük kalıyor ve standart sapmaların altında ölçülüyorsa mikropenis olarak isimlendirilir.

Altta yatan neden daha evvelce obezite, çocukların iriliği ve sünnet derisinin kâfi kesilmemesi olarak düşünülmüş olsa da aslında bu durum fasyalar (penisi sarmalayan penis ile deri ortasında yer alan doku) ortasındaki yetersiz temaslardan kaynaklanmaktadır.

Tedavi edilmesi gerekliliği tartışmalıdır. Tedavinin gereksiz olduğunu savunan hekimler bu hastalığın bilhassa çocukluk çağında görülüyor olması ve erişkin devirde çok az hastanın bu şikayetle doktora başvurmasını münasebet göstermektedirler. Çocukların ileri yaşlarda kilo vermeleri ve penis uzunluğunun yaşla birlikte artması ile bu hastalığın ortadan kalktığı sav edilmektedir. Ters görüş ise olguların ruhsal ve toplumsal gelişimlerinin daha makus olduğunu ve erken cerrahinin bu aksilikleri önlediğini ileri sürmektedir. Çocuklarda cerrahi gereklilik; rekürren balanit, sekonder fimozis, işeme esnasında penis denetiminin sağlanamaması, üriner akışı sağlayamama, toplumsal mahcubiyet ve aile kaygısı üzere durumlardır.

Çoklukla çocuk cerrahları ve ürologlar tarafından âlâ huylu bir patoloji olarak kıymetlendirilmesine karşın aileler ve ileri yaştaki hastalar için kaygı verici bir durumdur ve önemli ruhsal sorunlara yol açabilmektedir.Polikliniğe başvuran hastalar dikkatli bir formda değerlendirilmelidir. Aile ve hastalara, penis gelişiminin olağan olduğu sırf görüntüsel bozukluk olduğu istikametinde bilgi verilmelidir. Altta yatan nedene nazaran tedavi seçenekleri anlatılmalı ve aile ile birlikte karar alınarak tedavi usulleri planlanmalıdır. Yani tedavisinin emeli, aile ve bireyde oluşabilecek psikososyal baskıyı ve ileride oluşabilecek depresyon ve özgüven eksikliği üzere ruhsal rahatsızlıkları ortadan kaldırmanın yanı sıra tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, balanit, cilt yapışıklıkları, işeme bozukluları, penisin elle tutulamaması üzere durumların da ortadan kaldırılmasıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir