Nedir bu hipospadias?

Hipospadias, çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bu delik ile penis ucu ortasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır. İdrar deliğinin yerleşimine nazaran farklı farklı sınıflandırılabilir. Penisin baş kısmında yer alan, olağan idrar deliğinin olması gereken yere çok yakın olan bu olgulara “glanüler hipospadias” denilir. Penis baş kısmı ile penis gövdesi uç bölümü ortasındaki olanlara “koronal hipospadias” denir. Her iki durum genel olarak “distal hipospadias” tanımlaması içinde yer alır. Çocuklarda en sık karşılaşılan ve cerrahi muvaffakiyet oranının en yüksek olduğu küme bu kümedir. Daha aşağı yerleşimli hipospadiaslar da vardır, idrar deliğinin yerleşimi penis gövdesinin ortasında olanlara “midpenil hipospadias” (orta seviyede hipospadais), penis orta kısmı ile torbaların birleştiği bölgede hatta anüse yakın perine dediğimiz bölgede yerleşenler ise “proksimal hipospadias” olarak isimlendirilirler ve cerrahi tedavileri daha zordur. Bu hastaların birçoklarında penis eğriliğide mevcuttur ve bu durumun da ameliyatla birlikte düzeltilmesi gereklidir. Her 300 erkek çocuğundan birinde görülen hipospadiasın tek tedavisi cerrahidir.

Cerrahi tedavide tanımlanmış yaklaşık 500 çeşit ameliyat bulunmaktadır. Temel hedef üretra denilen idrar deliğinin penisin ucuna getirilmesidir. Temel olarak dikişle idrar kanalını oluşturduktan sonra üzerine bir katman olarak yama getirilmesi dokuyu daha sağlamlaştırır. Ameliyatta penis kökü bir lastikle boğulur ve penis derisi köküne kadar soyulur. Daha sonra penise yapay ereksiyon yaptırılır. Bu biçimde kordi ismi verilen penis eğriliğinin varlığı araştırılır. Penisteki eğrilik kesinlikle düzeltilmelidir. Daha sonra yeni oluşturulacak idrar deliğinin yeri belirlenir ve mevcut dokular kullanılarak 6/0, 7/0 ve 8/0 üzere emilebilen dikişlerle yeni üretra oluşturulur. Hipospadiasın tartı derecesine nazaran beraberinde sünnet de yapılabilir, ya da sünnet derisi yama olarak kullanılabilir. Lakin ameliyatla sünnetin birlikte yapılmaması görüşü yanlışsız değildir, tersine beraberinde sünnet yapılması çocuğu ikinci bir ameliyattan kurtaracaktır. Ameliyatın durumuna ve hastalığınızın derecesine nazaran idrar sondası takılabilir, bu sonda ortalama 3-7 gün kalır. İdrar deliğinin olağan yere nazaran çok uzakta olduğu proksimal hipospadiaslı hastalarla, ağır derecede kordisi olan ve üretranın kısa olduğu hastalarda işeme deliğinin olağan yerine getirilmesi için bedenin farklı yerlerinden (kol yahut uyluk derisi, ağız içinden, mesaneden, testis torbasındaki fasyalardan) doku alınması gerekebilir. Her üç durumda da mümkünse yeni bir üretral kanal oluşturularak üretral kateter konur ve operasyon tamamlanır. Dokunun olgunlaşmasının gerektiği ya da kanalın ağzının olağan yerden çok uzak olduğu olgularda alınan doku penise yerleştirilerek olgunlaşma beklenir, asıl düzeltme süreci ise daha sonraki bir tarihe (yaklaşık 6 ay sonrasına) ertelenebilir. İdrar sondası yerine drenaj maksatlı göbek altına sistostomi kateteri de konulabilir. Ameliyatların muvaffakiyet bahtı idrar deliğinin yerleşim yerine nazaran ve penis eğriliğinin derecesine bağlı olarak %60-98 ortasında değişir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir