Pedagog kimdir ? Ne işe yarar ?

PEDAGOG – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı ; 0-12 yaş çocuklarının tüm gelişim alanlarına yönelik değerlendirmelerinin takibini, eğitim hizmetlerini dikkate alarak program yapan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık lisans programlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kısmı mezunu profesyonellerdir.

1-Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi alanında danışmanlık verir.
2-Hastanelerin çeşitli tedavi ve bakım kısımlarında çocuğa duygusal takviye verir. Örneğin: Ameliyata hazırlamak
3-Hastanelerde bebek gelişimini takip eder.
4-Doğum öncesi ve sonrası annelik eğitimi verir, danışmanlık yapar.
5-0-18 yaş çocukların mahzur durumlarına nazaran kişisel ve gurup programları hazırlar, gelişimlerini takip eder.
6-Engelli çocukların ailelerine rehberlik ve danışmanlık yapar.
7-Hastanelerin çocuk servislerinde çocukların gelişim alanlarını takip eder.
8-Hasta çocukların refakatçisi olan yakınlarını gelişim alanları ile ilgili bilgilendirir.
9-Çocuk yayınlarını ve çocuk televizyon programlarını hazırlar.
10-Çocuk yayınları, çocuk radyo, televizyon programlarında danışmanlık yapar.
11-Oyuncak sanayiinde danışmanlık yapar.
12-Çocuk tiyatrolarının hazırlanmasında danışmanlık yapar.
13-Çocuk ruh sıhhati merkezlerinde danışmanlık yapar.
14-Normal çocuklar için danışmanlık merkezi açar, bu merkezlerde çalışır.
15-Engelli çocuklar için danışmanlık merkezi açar ve bu merkezlerde çalışır.
16-Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili olarak yetişkin öğrenci, kurum ve ailelere YAŞAMA AHENK konusunda katkıda bulunur.
17-Üniversitelerin ilgili kısımlarında gereksinime nazaran eğitim verir.
18-Resmi ve özel kreş, yuva, anaokulu ve gündüzbakımevlerinde yönetici olarak çalışır.
19-Özel ve resmi kreş, yuva, anaokulu ve gündüz bakımevlerinde danışman olarak çalışır.
20-Özel ve resmi erken çocukluk eğitim kurumlarında çocuk gelişim ve eğitimcisi olarak çalışır.
21-Erken çocukluk eğitim kurumlarında çocukların yaş guruplarına ve gelişimlerine uygun olarak program hazırlar, programın uygulanmasını denetler,değerlendirme raporları hazırlar.
22-Erken çocukluk eğitim kurumlarında çocukların gelişimlerini takip eder. Bu kurumlardaki öğretmen, yardımcı öğretmen ve yardımcı çalışana hizmet içi eğitim verir.
23-Erken çocukluk eğitim kurumlarına devam eden çocukların ailelerine rehberlik ve danışmanlık yapar, gereğinde mesken programları hazırlar.
24- Çocukların eğitimsel ve gelişim alanlarına uygun ortam hazırlanmasına rehberlik eder.
25-Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı yalnızca çocuğun ruh sıhhati ve eğitimi ile ilgilenmez, çocuğun gelişim alanları ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahiptir.
26-Çocukların ilgi, muhtaçlık ve gelişim seviyeleri yaşlara ve ferdî farklılıklara nazaran değişiklik gösterebildiği için ailelere rehberlik ve danışmanlık yapar.
27-Çocuk, erken çocukluk eğitim kurumlarına gitse de okuldaki eğitimin sürekliliği ve geçerliliği ailenin devam ettirmesi ile olur. İşte, bu noktada çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı aileye rehberlik ve danışmanlık yapar.
28-Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı yalnızca problemlerin tahlili ile değil; çocuk ve ailenin davranışlarında sorun oluşmaması için çalışır.
29-Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı , çocuğun hayatında ve geleceğinde kıymetli olan kritik devirlerin kıymetlendirilmesi açısından aileye rehberlik ve danışmanlık eder.
30-Ailenin yaşadığı problemli devirlerin, çocuğa zararsız ya da olabildiğince en az ziyanla geçirilmesinde dayanak verir.
31-Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı, sağlıklı aile kurulma evresinde da eş adayları ile görüşmeler yaparak daha objektif olabilmeye rehberlik ve danışmanlık eder.
32-Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı eşlere ve aile bireylerine hakikat ve sağlıklı irtibat yollarını kazandırarak aile alakalarının sağlam ve yapan olmasında rehberlik ve danışmanlık verir.
33-Çocukların ve ergenlerin hayata hazırlanmalarında ailelere yanlış davranışlarını doğrularla değiştirme manasında rehberlik ve danışmanlık verir.
34-Çocuk ve gençlerde temel gereksinimlerin ( uyku, paklık, barınma, şahsî bakım, beslenme ) karşılanmasında ailelerin dikkat etmesi gerekenler ve yaşlara nazaran ailenin davranışlarını düzenlemesinde rehberlik ve danışmanlık verir.
35-Çocuk ve gençlerde internet, bilgisayar bağımlılığı ve tahlil yolları mevzularında rehberlik eder ve danışmanlık verir.
36-Davranış sorunları olan çocuğa yaklaşım yolları hakkında danışmanlık yapar.
37-0-6 yaş çocuklarına DENVER II gelişim testi yapılarak; ince motor, kaba motor, toplumsal, şahsî, lisan gelişimi alanlarındaki maharetler denetim edilerek aileye gerekli danışmanlık verilir.
38-Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için mesken takviyeli eğitim programlarını hazırlar.
39-Parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, dikkat eksikliği üzere duygusal sıkıntılar yaşayan çocukların ailelerine rehberlik eder ve danışmanlık verir.
40-Cinsel istismarın önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık verir.
41-Çocukların cinsel gelişim devirlerinde periyot özelliklerine uygun, ailelerin dikkat etmesi gerekenler konusunda ailelere rehberlik eder ve danışmanlık verir.
42-Dil ve konuşma sorunu olan bebek ve çocuklar için durum değerlendirmesi yapar ve danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.
43-0-18 yaş çocuklarının öğrenme suratının geliştirilmesi için yapılabilecekler konusunda ferdi ve gurup olarak rehberlik eder, danışmanlık verir.
44-Anne-baba alakalarının çocuğun ruh sıhhati üzerindeki tesirleri ve ailenin davranışları konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar.
45-Aile birlikteliğinin ehemmiyeti, anne-babaya düşen vazifelerin kıymetlendirilmesi konusunda rehberlik ve danışmanlık eder.
46-Boşanmış anne-babanın çocuklarının ruh sıhhatlerinin korunması ve eğitimlerinde aileye rehberlik ve danışmanlık yapar.
47-Çocuklarda özbakım maharetlerinin geliştirilebilmesi için ailelere rehberlik ve danışmanlık yapar.
48-Çocuklarda ve gençlerde özgüven gelişimi için yapılabilecekler konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar.
49-Kız ve erkek çocuklarda ömür marifetlerinin edinilmesinde ailelere rehberlik ve danışmanlık eder.
50-Çocuklara ve gençlere arkadaş değil; arkadaş üzere anne-baba olmanın ehemmiyeti ve faydaları konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar.
51-Anne-baba modellerinin çocuğun cinsel kimlik kazanmasındaki rolleri konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar.
52-Anne-baba tavırlarının çocuğa tesirleri ve ortak tavır geliştirmenin faydaları; yapılabilecekler konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar.
53-Ailede çocuğun doğum sırasının, sayısının, cinsiyetin ruh sıhhatine tesirleri hususlarında rehberlik ve danışmanlık yapar.
54-Çocuğun kişilik gelişimini etkileyen toplumsal sınıf farklılıkları, bağlantı araçları, kültürel farklılıklar mevzularında aileye rehberlik ve danışmanlık yapar.
55-Ödül ve cezanın çocuğun ömründe uygulanması, disiplin ve sorumluluk kazandırmada dikkat edilmesi gerekenler hususlarında rehberlik ve danışmanlık yapar.
56-Beden lisanının ,ses tonlaması ve vurgunun, örnekleme yapmanın, pak ve beğenilen kokunun , dış görünümün verdiği iletilerin , temel gereksinimlerin karşılanmış olmasının motivasyondaki kıymeti konularında bireylere danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verir.
57-Çocuğa ve ergene ruhsal bağımsızlık kazandırma konusunda aileye rehberlik ve danışmanlık yapar.
58-Çoc
ukta ve gençte doğruluk, dürüstlük, vicdan gelişimi üzere bahislerde ailelere rehberlik ve danışmanlık yapar.
59-Çocuğun ve gencin gününün planlanmasında ailelere rehberlik ve danışmanlık yapar.
60-Verimli ders çalışma metotları ve çocuğa-gence uygun olan tekniğin seçilmesi konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar.
61-Yaşam kalitesini artırmak,uyum,strese dayanıklılık, vakti verimli kullanarak kendini âlâ tabir etme mevzularında bireylere rehberlik ve danışmanlık yapar.
62-Drama, oyun, müzik, anadili, el marifetleri çalışmalarında bireylere, ailelere, okullara, erken çocukluk eğitim kurumlarına rehberlik ve danışmanlık yapar.
63-Hamilelikle ilgili ( belirtiler, beslenme, dinlenme, günün planlanması, tehlikeli durumlar, bakım ve denetim, cinsel yaşantı, etkileyen hastalıklar, bakım, egzersizler) mevzularında rehberlik ve danışmanlık yapar.
64-Lohusalıkla ilgili( beslenme, dinlenme, günün planlanması, tehlikeli durumlar, bakım, denetim, antrenmanlar vb) hususlarında rehberlik ve danışmanlık yapar.
65-Bebek bakım, beslenme, uyku, idman üzere hususlarda rehberlik ve danışmanlık yapar.
66-Emzirmede muvaffakiyet, emziklilik devri özellikleri, beslenmesi, özellikleri, dikkat edilecek noktalarla ilgili rehberlik ve danışmanlık yapar.
67-Yenidoğan bebekte rastlanabilecek meseleler hakkında rehberlik ve danışmanlık yapar.
68-Çocukta ders başarısı için aile bağlantılarında ve eğitimde dikkat edilmesi gereken mevzularda rehberlik ve danışmanlık yapar.
69-Çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesinde, yeteneklerinin geliştirilmesinde aileye rehberlik ve danışmanlık yapar.

PEDAGOG ÖZNUR SİMAV

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir