Penis eğrilikleri tedavisi

Çocukluk çağındaki penis eğrilikleri (kurvatürler) doğumsaldır. Anne karnında penis gelişimindeki anormallikten ortaya çıkar. Görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 2’dir. Çoğunlukla hipospadias (idrar deliğinin olağandan daha aşağıda olması) hastalığı ile birliktedir. Hipospadias ile birlikte olunca daha erken tespit edilir. Hipospadias olmadan olan penis eğrilikleri daha güç fark edilirler, bu hastalığa “chordee without hypospadias(hipospadias olmadan kordi) denir. Bunlar erişkin yaşa gelinceye kadar fark edilemeyebilirler.

Birden fazla kurvatür hafif derecede ve klinik olarak anlamsızdır. Bunların % 50’si Ventral (öne doğru), % 25’i lateral (sağa yahut sola, sol daha sık) eğrilik, % 20’si öne ve yanlara birlikte ve % 5’i de dorsal (geriye doğru) eğrilik halindedir. Bu hastalar, ekseriyetle ergenlik çağa geldiklerinde ereksiyon sırasında penisteki eğriliğin farkına varmaya başlarlar. Eğriliğin derecesi çok değerlidir. Yaklaşık 30 dereceye kadar olan penis eğrilikleri ekseriyetle bulgu vermez ve tedavi edilmeleri gerekmeyebilir. Lakin 30 dereceden daha fazla olan eğrilikler cinsel alakaya girmede zorlanma ve cinsel alaka esnasında ağrıya yol açabilirler. İleri derecede eğriliği olan hastalarda cinsel bağlantı esnasında penis kırılmaları görülebileceği üzere hastada ruhsal rahatsızlıklara da yol açabilir. Kimi hastalar eğriliğin derecesi düşük olsa da yalnızca kozmetik nedenle doktora başvururlar. Penis sertleşmiş iken eğriliği tam yandan görecek biçimde çekilecek fotoğraf teşhiste çok değerlidir.

Ameliyatta penis kökü bir lastikle boğulur, penis cildi sünnet sınırından kesilerek köküne kadar soyulur. Daha sonra penis yapay yolla erekte edilerek eğriliğin yeri ve şiddeti belirlenir. Tekrar eğriliğin yeri ve şiddetine nazaran değişen çeşitli ameliyat teknikleri uygulanabilir. En sık kullanılan eğriliğin aksi istikametteki erektil dokuya bükme dikişleri atmak metodudur. Fakat gerektiği takdirde bedenin öteki yerlerinden alınacak dokular (deri, damar) da kullanılabilir. Gereken süreçler yapıldıktan sonra eğriliğin düzelip düzelmediği denetim edilir. İstenen düzelme sağlandıysa şayet hasta sünnetsizse sünnet süreci yapılır, sünnetliyse penis cildi uygun halde kapatılarak sürece son verilir. Ağır derecede kordisi olan (ileri derecede eğrilik) ve üretranın kısa olduğu hastalarda üretranın ortadan ikiye kesilmesi gerekebilir. Bu durumda işeme deliğinin olağan yerine getirilmesi için bedenin farklı yerlerinden (kol yahut uyluk derisi, ağız içinden, mesaneden, testis torbasındaki fasyalardan) doku alınması gerekebilir. Mümkünse yeni bir üretral kanal oluşturularak üretral kateter konur ve operasyon tamamlanır. Dokunun olgunlaşmasının gerektiği ya da kanalın ağzının olağan yerden çok uzak olduğu olgularda alınan doku penise yerleştirilerek olgunlaşma beklenir, asıl düzeltme süreci ise daha sonraki bir tarihe (yaklaşık 6 ay sonrasına) ertelenebilir. Ameliyatın muvaffakiyet talihi yaklaşık %90’dır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir