0-6 Yaş Bebek Gelişimi-Gelişim Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir kıymetlendirme aracıdır. 0-6 yaş ortasındaki bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve hünerlerini kıymetlendirmektedir. Çocuğu en âlâ tanıyan şahıslar olarak çocuk hakkında verdikleri bilgiler uzun periyodik müşahedelere dayandığı için test anneler ile yapılmaktadır. Anneler kıymetlendirme sürecine direkt katılmaktadırlar.

 Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken devirde tanınması ve gerekli tedbirlerin alınabilmesine imkan sağlar. Gelişim geriliği tespit edilen çocuğun alınan detaylı anamnezinde sorunun nereden kaynaklandığı araştırılır ve özgül bir sorunsa gerekli yönlendirme-eğitim-tedavi için yönlendirilir. Bilhassa Otizm, konuşma bozuklukları (konuşma gecikmesi), hiperaktivite ve özgül öğrenme zahmeti üzere kimi çocukluk çağı hastalıklarında gelişim gerilikleri gözlenmektedir.

 Ayrıca testi makul aralıklarla tekrar ederek, uygulanan tedavinin işe yarayıp yaramadığını, çocuğun ilerleyip ilerlemediğini de tespit etmek mümkün olmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri genel gelişim ve dört alt test olmak üzere 5 farklı skor vermektedir.

Genel Gelişim (G.G) : Genel gelişimin seviyesini gösterir. Test sonucunda çocuğun kaç yaş diliminde bir çocuğun gelişim seviyesine sahip olduğu bulunur  ve çocuğun; lisan, bilişsel, özbakım, toplumsal, ince ve kaba motor marifetlerde hangi kademede olduğu belirlenir.

Dil-Bilişsel (D-B) : Kolay sözel davranışlar ile karmaşık lisan tabirleri, konuşma, lisanı manaya ve açık olarak tabir edebilme, kolay sorunları çözme, zihinsel yetenekler ile sayı vakit kavramı  gibi marifetleri kapsar. Lisan bilişsel alan hem alıcı lisan (konuşulan lisanı anlama), hem söz edici lisan (konuşma) hünerlerini ölçer.

İnce Motor (İM) : İşaret parmağını kullanma üzere kolay el göz uyumundan, makasla kesme üzere karmaşık ince motor davranışlara kadar uzanan görsel-motor maharetleri kapsar. İnce motor hünerler; el ve parmaklardaki küçük kasların yönetilmesine verilen isimdir. İnce motor marifeti sayesinde çocuk kalemi, çatalı, makası uygun formda kullanabilir, düğmelerini ilikleyebilir, ayakkabısını bağlayabilir ve öz bakımını sağlayabilir.

 Kaba Motor (KM) : Bu alt test, hareket ve hareketle alakalı kuvvet, istikrar ve uyumu içerir. Kaba motor maharetlerde hareket etmek için bedendeki büyük kas kümeleri kullanılır (yürümek, koşmak, zıplamak, yüzmek, sekmek, tırmanmak, bisiklet sürmek, dans etmek, top atıp tutmak üzere. İstisnalar olsa da birçok defa resen gelişen hareketlerdir.

Toplumsal Beceri-Özbakım (SB-ÖB): Bu alt test yeme içme, tuvalet paklığı ve giyinme-soyunma üzere özbakım alışkanlıkları ile özerklik, kendine itimat, kurallara uyma, toplumsal etkileşim ve akranlarla oyun maharetleri üzere özelliklerin genel bir ölçümüdür.

  Ankara Gelişim Tarama Envanteri ailelerin birtakım önemli sorularına yanıt vermektedir. Örneğin Çocuğum konuşmuyor olağan mi, bir sorun mu var?, Yürümüyor bir sorun mu var? Yaşıtları renkleri öğrendi çocuğum öğrenemedi, gelişiminde bir sorun mu var?.. üzere soruların cevabını bulmakta yardımcı olmaktadır.

  Sonuç olarak bu test ile çocuğun yaşına uygun gelişim düzeyinde olup olmadığı, yaşına uygun olan gelişim devrine ilişkin hünerleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini saptarken, yaşlarından beklenenden daha düşük performans gösteren çocukların tespit edilmesine de imkan sağlamaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir