Davranım Bozukluğu

Çocuk ve ergenlerde aşağıda sıralanan davranışların en az üçünün ya da daha fazlasının son 6 ile 12 ay ortasında görülmesi DAVRANIM BOZUKLUĞU’na işaret eder.

*Başkalarına kabadayılık etme,gözdağı verme ya da gözünü korkutma,

*Çoğu vakit arbede dövüş başlatma,

*Çoğu vakit palavra söyleme,

*Başkalarının fizikî olarakyaralanmasına neden olma,

*İnsanlara ve hayvanlara fizikî olarak ziyan verme,

*Başkasının gözünün önünde çalma,saldırıp soyma,çanta kapıp kaçma,göz korkutarak alma,hatta silahlı soygun yapma,

*Cinsel tacizde bulunma,

*İsteyerek yangın çıkarma

*İsteyerek başkalrının malına,mülküne ziyan verme,

*Bir oburunun konutuna,binasına ya da otomobiline zorla girme,

*En az iki sefer gece konuttan,çoğu vakit da okuldan kaçma,

*Hiç kimse görmeden pahalı şeyler çalma(örn:içeri zorlayarak girmeden mağazalardan mal çalma,sahtekarlık yapma)

DAVRANIM BOZUKLUĞU’nun Ortaya çıkmasına Neden Olan Risk Faktörleri:

*Stresli mesken ortamı,

*Aile içi çatışmalar,

*Suç sürece oranı yüksek üyelerden oluşan aile ortamı,

*Anne-baba davranışlarının tutarsızlığı,

*Annenin kronik depresyon yaşaması,

*Babanın anti-sosyal kişilik bozukluğuna sahip olması,

*Çocuğa fizikî şiddet uygulanması,

*Çocukta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,Tourette sendromu ve başka nörolojik bozuklukların olması.

Ne Yapılmalı?

Anne-babalar,çocuğun ve ergenin topluma kazandırılmasında birincil derecede kıymete sahiptirler.Bu nedenle anne-babalar bir uzmandan takviye alıp,Destek Tedavi Programlarına katılarak çocuklarına yardım edebilirler.

Tedavi

Davranım bozukluğu gösteren çocuğun ve ergenin tedavisinde,davranışların değişmesi ve fikir biçimleriyle ilgili farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir.

Tedavi Sürecinde;

*Kişiler ortası sorun çözme marifetleri,

*Hem kendi hislerini hemde diğerlerinin hislerini manaya marifetleri,

*Aile ve arkadaş münasebetlerinde öfke denetimi,

*Duygu ve davranış farkındalığını arttırma stratejileri,

*Herhangi bir sorunla karşı karşıya kalındığında ve bu süreç içerisinde kendini denetim edebilme hüneri,

*Sosyal bağlantı marifetleri,

*Okul muvaffakiyetini artırma stratejileri,

*Serbest vakti verimli değerlendirebilme marifetini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Ağır davranım bozukluğunda psikofarmakolojik(ilaç tedavisi)uygulamalar tedavi sürecinin bir kesimi olabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir