DEPRESYON NEDİR?ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Depresyon sözcüğü sıklıkla, gündelik hayatta çeşitli nedenlerle ve duruma bağlı olarak ortaya çıkan süreksiz ıstırap, ıstırap, karamsarlık ve isteksizlik üzere olumsuz ruh hallerini söz etmek için kullanılabiliyor. Fakat depresyon teknik bir kavram olarak, belli bir süreklilik içinde bedensel, zihinsel, duygusal ve davranışsal boyutlarda tecrübelenen klinik bir tabloyu söz eder. Keder, ıstırap, karamsarlık, isteksizlik, mutsuzluk üzere birtakım depresyon belirtileri, birçok sefer, omurdaki kayıplar nedeniyle yaşanabilen süreksiz, olağan hislerdir. Dünya genelinde 350 milyon, Türkiye’de de yaklaşık 2,5 milyon insanın depresyonla gayret ettiği ve toplumdaki bireylerin %10-20’sinin, hayatlarının makul bir periyodunda klinik depresyonla karşılaştıkları ve bayanların depresyon yaşama riskinin erkeklere nazaran iki kat daha fazla olduğu kestirim ediliyor. Dünya Sıhhat Örgütü, depresyonun, 2030’larda insan sıhhatini etkileyen en değerli hastalık olacağını öngörüyor.
Depresyon, özellikleri itibariyle şahıstan şahsa farklılıklar gösterir. En değerli farklılıklar ise belirti sürecinde gerçekleşmektedir. Depresyon durumu, şahısta birçok olumsuz hisleri beraberinde getirir. Bu rahatsızlık, uzun süren, çökkün, düşünceli ve de gerilimli geçen ruh halini beraberinde geldiği şahsa empoze etmektedir. Kişinin, depresyon sırasında hayata bakış açısı değişmektedir. Depresyon süreci, kişinin gelecekten bir beklentisinin olmadığı, hiçbir durum yahut şeyden memnunluk duymadığı ya da hayattan ümidi kestiği bir süreçtir. Kişi, kendini çok makûs bir hastalığa yakalanmış olarak hisseder ve bu hastalığın asla düzelmeyeceğini düşünür. Ve bunun yanı sıra kişi artık hayatının eskisi üzere olamayacağını da düşünmektedir. Bu tıp düşünme halleri, daha çok ağır seyreden depresyon cinslerinde görülmektedir.

Depresyon, hiç bir şey olmadan kendi kendine ortaya çıkabilir ya da bir sorun depresyonun meydana gelmesine direkt olarak tesir yapıyor olabilir. Yani depresyonun ortaya çıkması için rastgele bir sorun olmasına gerek olamayabilir.

Depresyona uğramış şahısta, muhakkak başlı birtakım durumlar gözlenir. Bu durumlar, kendini sorgulama, yaptığı şeylerden pişmanlık duyma, keşkeleri ortaya çıkarma, olumsuz tarafta seyreden şeylerden kendini suçlama üzere durumlardır. Tıpkı vakitte bunların dışında depresyona yakalanmış kişi, daima olmak uyumak isteyebilir. Hiç bir şey yapmak istemez. Yemek yeme alışkanlığı da bu rahatsızlıkta değişim gösterebilir. Kişi, ya çok fazla ya da çok az yemek yer.

Depresyon Çeşitleri

Depresyonun kendi içerisine birçok çeşidi bulunmaktadır.

*Majör Depresyon: Bu çeşit depresyonlar ağır depresyonları tabir eder.

*Minor Depresyon: Hafif geçen depresyonları tabir eder.

*Kronik Depresyon: Bu cins durumlarda depresyon hafif ancak uzun periyodiktir.

*Klinik Depresyon: Hastanede yatılı olarak tedavi edilen ağır depresyonlardır.

*Manik Depresyon: İki uçlu depresyonlardır.

*Mevsimsel Depresyon: Mevsimlere nazaran meydana gelen ve mevsim değişince bizatihi sona eren depresyonlardır.

*Psikotik Depresyon: Bu tıp rahatsızlıklar, daha çok şizofreni ile karıştırılır. Antipsikotiklerle tedavi süreci gerçekleşir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir