Disletik Bireylerde Özgüven Eksikliği

Bireyler anne karnından çıktığından itibaren sergiledikleri davranışlarından geri bildirim alırlar. Bunların bir kısmı olumlu, bir kısmı da olumsuz geri bildirimlerdir. Olumlu geri bildirim alan bireyler keyifli, başarılı ve yüksek özgüvene sahipken, olumsuz geri bildirimlere sıkça uğramış şahıslarda yetersizlik duygusu ve özgüven eksikliği belirtileri gözlenmektedir.

Düşük Özgüven Belirtileri;

 • Bir mevzuda fikrini söyleyememe

 • Sıkça takviye alma isteği

 • Utangaçlık, çekingenlik ve içe kapanıklık

 • Hayır demede çekingenlik

 • Küçük düşeceğine inanç

 • Kendini bedelsiz ve yetersiz görme

Dislektik bireylerin akademikte yaşadığı başarısızlık aile, öğretmen ve arkadaşlarından sıkça olumsuz tenkide maruz kalmasıyla kendilerini yetersiz hissedebilmektedirler. Bunlardan kısaca bahsedersek;

Özel Öğrenme Zahmeti tanısı koyulmadan evvel aile ve öğretmenin baskı yapması;

Şimdi fark edilmeyen özel öğrenme zahmeti, aileler ve öğretmenler tarafından tembellik, isteksizlik, karşı gelme üzere kıymetlendirilebilir. Bu nedenle birçok ebeveyn ve öğretmen çocuğa ceza, ruhsal yahut fizikî şiddet uygulayabiliyor. Bu olumsuz durumlara maruz kalan çocuk; okula, aileye ve ders çalışmaya karşı olumsuz tavır geliştirip, takip eden süreçte de direnç gösterebilir.

Okulda dışlanan olması;

Disleksi bireyler okul performansının düşük olması nedeniyle ders dinlemede ve ödev yapmada isteksiz davranabilmektedir. Bu nedenle öğretmeni tarafından dışlanan olabilir.

Ayrıyeten oyun kurallarını aklında tutma, latife ve mecazları anlamada yaşadığı zahmet; arkadaşları ile olan toplumsal bağlantısını sekteye uğratıp, dışlanan olmasına neden olabilmektedir.

Konutta dışlanan olması;

Yaşadığı zahmetlerden ötürü okulda yaşadığı meseleler meskene de yansıyabilmektedir. Meskende de baskıcı, zorlayıcı davranışlarla karşılaşabilirler, kardeşleriyle kıyaslanabilirler. Bu durumda çocuk kendini dışlanmış hissedebilmektedir.

Sınıf ortamında öğretmenin ihmali;

Çocukların harfleri tanıma ve sözcükleri okuma evresinde âlâ gözlemlenmelidir. Okuma ve yazmada yaşanan her zorlanma öğrenme zahmetine işaret etmemekle birlikte, disleksi kuşkusu olduğunu gösterir. Bu yüzden erken teşhis için öğretmenin yakın müşahedesi ve hakikat yönlendirmesi büyük ehemmiyet teşkil etmektedir.

Akademik çalışmalarda zorlayıcı davranışlarla çocuğu gerilim altında bırakmak;

Çocuğun aldığı özel öğrenme zahmeti teşhisinden sonra açığın giderilmesi açısından ebeveyn baskıcı davranabilmektedir, bu tavır çocuğu daha fazla gerilim altına almaktadır. Aile bunun bir süreç olduğunu unutmamalı ve sabırlı davranmalıdır.

Bireyde travmalara yol açmak;

Başarıyı tatmayan çocuk okula gitmekte kaçınma davranışı sergileyebilir. Bununla bir arada benlik saygısında düşüklük görülebilmektedir. Bunun yanı sıra aile ya da öğretmenin ruhsal şiddet uygulaması da çocukta travmaya yol açabilmektedir. Bu travmalar çalma, altını ıslatma, palavra söyleme vb. birçok olumsuz davranış meydana getirebilir. Çocuğa anlayışlı yaklaşmak ve var olan zahmetlerden ötürü ruhsal ziyanlar almasını önlemek gerekir.

Çocuğun övgüden yoksun bırakılması;

ÖÖG çocukların en sık yaşadığı sorunlardan biri ebeveyn ve öğretmenden övgü sözcükleri duymamalarıdır. Her vakit bir eksikliği ve yetersizliği olduğunun düşündürülmesi; çocukta kendini yetersiz ve inançsız hissetmeyi doğurur.

Aile çocuğun akran kümesiyle tıpkı beklentide olması ve kıyaslaması;

Kendi akran kümesiyle kıyaslanan ÖÖG olan çocuk, özgüven eksikliği yaşamaktadır. Aileler her çocuğun

özel olduğunu unutmamalı ve kendi çocuğunun güçlü yanlarını keşfedip geliştirmelidir.

Özgüveni Tekrar Kazanma

 • Disleksinin ne olduğunu anlatın ve birlikte bunun üzerinden sinemalar izleyip, kitaplar okuyun; saklanan ve sizin gözünüzde büyüttüğünüz şeyler onlar için de aşılmaz sorunlar olduğu izlenimi verecektir. Siz normalleştirdiğinizde çocuğunuz içinde bulunduğu durumu kabul etmesi için birinci yapan adım olacaktır.

 • Özel eğitimden dayanak alın; bu onun öğrenmesini kolaylaştıracaktır

 • Konutta ve okulda küçük dahi olsa muvaffakiyetlerini motive ederek ödüllendirin; ‘başarabiliyorum’ inancına sahip olmaya başlayacak ve özgüveni artacaktır.

 • Ödevlerini yapmada zorlamadan, yardımcı olmaya çalışın

 • Sınıf arkadaşlarına disleksinin ne olduğuna dair bilgi ve örnek verilmesini sağlayın; farkındalık oluşunca arkadaşları tarafından dışlanması azaltacaktır.

 • Kardeşi ve ya akran kümesiyle kıyaslamaktan kaçının

 • Güçlü yanlarını keşfetmesini sağlayın

 • Daha evvel yaşadığı travmatik bir durum varsa uzmanından ruhsal takviye alın.

Sinema Teklifleri;

 • Her Çocuk Özeldir: Yeryüzündeki Yıldızlar

 • Journey into Dsylexia

 • The Big Picture: Rethinking Dyslexia

 • Dislecksia: The Movie

 • Read Me Differently

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir