DUYGUSAL İLİŞKİLERDE BAĞIMLILIK

Her insanın hayattaki en büyük emeli,gerçek sevgiyi bulmaktır.Kişiler kendini gerçekleştirebilmek ismine ilgilerde birbirlerine bağlı olmayı tercih ederler.Ancak,birbirimize bağlı olalım derken vakitle bağımlı bireyler oluyoruz.İlişkide en çok dikkat edilmesi gereken nokta bağlı değil,bağımlı olmaktır.İlişkiye paylaşım süreci olarak değil de,ihtiyaç gayeli başlarsak o gereksinim muhakkak bir müddet sonra “bağımlılığa”dönüşür.Bağımlılık sürecine girildiğinde ise;özellikle bağımlı olan kişi neredeyse kendi yaşantısını,değerlerini yok sayarak büsbütün karşısındaki kişi ile yaşadığı bağlantıya odaklanabiliyor.Bağımlı olan kişi;karşıdaki bireyden ayrılamaz.Ayrılmamak içinse daima mazeretler bulur ve bağımlı olduğu beşerle ortasına hudut koyamaz.Kaybetme korkusu yaşar ve bu durum onun tüm yaşantısını tesirler.Enerjisinin büyük bir kısmını bu kanılarla harcar ve randımanını kaybeder.

İLGİDE BAĞIMLI OLAN BİREYİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

BAĞIMLI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Kendi başlarına karar veremezler ve alakada bağımlı olunan kişi olmadan,kendilerini güçsüz ve çaresiz hissederler.

Yalnız kalmaktan korkarlar ve bağlı oldukları şahısla ayrılık fikri halinde bile ağır bir tasa yaşarlar.

Bağlı oldukları kişi için kendi gereksinimlerini birtarafa bırakıp,kendilerine yönelik makûs davranışlara katlanırlar(şiddet,sözlü taarruz,aşagılanma..)

Bağımlı olan bireyler için memnunluk,ilişkinin âlâ gitmesine bağlıdır.

Tek başlarına karar vermekte zorlanırlar ve karşıdakinin onayına gereksinim duyarlar.

Herşeyin yolunda gitmesini isterler ve çoklukla bu tarafta hayal kurdukları için sık sık hayal kırıklığına uğrarlar.

Daima ilgi beklerler ve ilgisizlik bağımlı kişiyi depresyona sokar.

Pasiftirler.

Pesimist kişilik özelliklerine sahiptirler.

Bu biçim bağlarda en sık yaşanan durumlar;kıskançlık,öfke patlamaları ve bu durumlara bağlı tartışmalardır.

DUYGUSAL ALAKALARDA BAĞIMLILIK NEDEN OLUR?

Küçükken gereksinimlerin yanlışsız formda karşılanamaması bağımlılığa neden olur.Bağımlı bireylerin ebeveynleri de,bağımlı kişilik özelliklerine sahip oldukları için çocuklarına gereken ilgi ve şartsız sevgiyi tam olarak gösteremezler.Çünkü onların da kendi içinde gereğince çeliştikleri durumlar vardır.Dolayısıyla güçleri daima düşüktür ve karşılarında ilgilerini herzaman çekmeye çalışan çocukları vardır.Böylece çocukları kendi gereksinimlerini karşılayamazlar ve kendi muhtaçlıkları yerine daima oburlarının gereksinimlerini görürler.Bunu yaparken de,bakım veren kişinin ilgisini ve sevgisini beklerler ayrıyeten kaybetme korkusu yaşarlar.Çocukken göremedikleri ilgiyi ve takdiri ileriki yaşlarda,başkalarında görmek isterler.

NE YAPILMALIDIR?

Tüm bunlar kişinin hayat kalitesini düşürür ve hayatını hayli zorlaştırır.Kişinin kaygı,mutsuzluk ve telaş hissetmesine neden olur.Bu durumda bağımlı kişinin öncelikle bağımlı olduğunu kabul etmesi gerekir.Bu süreçte kendisini tanıması değerli bir noktadır.Daha sonra kişinin özgüvenini geliştirmek ismine çalışmalar yapması gerekmektedir.Kişi birey olduğunun farkında olmalı,kimliğini korumalıdır.Ve ne olursa olsun,hiç bitmeyecekmiş üzere bağ yaşayıp,birgün bitebileceği ihtimalini de unutmamalıdır.Kişi tüm bunları bir uzmandan yardım alarak psikoterapi de daha etkin bir tavır kullanarak vakitle kendisindeki değişimi görecektir.Psikoterapi bu kişilik özelliklerindekiler için tercih edilen bir teavi prosedürüdür.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir