MUTLU EVLİLİKTE Kİ ALTIN KURALLAR

Mutsuz evliliklere sıkça rastlasak da memnun evliliklerle ilgili çok fazla konuşmayız. Mutsuz çiftlerin mutsuzluklarının nedenleri üzerine hayli konuşur ve düşünürüz; lakin keyifli çiftlerin memnunluklarını nasıl sürdürdükleri, keyifli olmayı ve keyifli etmeyi nasıl başardıkları konusuna daha az odaklanırız.

Gottman, evli çiftler üzerinde yaptığı ayrıntılı araştırmalar sonucunda memnun evliliklerin 9 ortak özelliğini ortaya çıkarmıştır:

1-Memnun çiftlerde eşler geldikleri aileden sağlıklı bir uzaklaşma gerçekleştirirler. Yani, kendi anne, babaları ve kardeşleriyle bağlarını koparmadan onlardan ayrılmayı başarırlar. Bu halde, eşleriyle birlikte yeni bir ünite oluştururlar ve artık anne babalarının dışında yeni bir çekirdek ailenin üyesi olduklarını kabul ederler.

2-Memnun çiftler ‘biz’ olmayı öğrendikleri üzere, ‘ben’ i de muhafazayı becerirler. Eşleriyle birçok mevzuda birlikte davranmak, birlikte karar vermek ve birlikte düşünmek durumunda kalsalar da, gerektiğinde eşlerinden farklı düşünüp farklı davranabilirler. Eşler bazen zevk aldıkları bir faaliyet nedeniyle birbirlerinden başka vakit geçirmeyi başarabilirler.

3-Cinsellik konusunda nicelik ve nitelik bakımından ahenk sağlamayı becerirler. Eşler birbirlerine beklentilerini açıkça tabir ederler. Bu beklentileri karşılamaya da isteklidirler.

4-Ebeveynlik konusunda eşler ortasında uzlaşma sağlanmıştır. Çocuklarına nasıl davranacakları, hangi mevzularda nasıl hal takınmaları gerektiği konusunda fikir birliğine varmışlardır.

5-Keyifli çiftler hayatın zorluklarına birlikte göğüs gererler. Güç günlerde birbirlerine dayanak olmayı başarırlar.

6-Keyifli evliliklerde de tartışmalar olur. Lakin bu çiftlerde eşler ferdî farklılıklarını kabul ederler. Tartışma sırasında öfkelerini denetim etmeyi becerirler. Tartışma yıkıcı değil, tam bilakis yapan olur. Bundan sonra tartışılan bahisle ilgili ne yapılacağıyla yahut yapılamayacağıyla ilgili bir sonuca varılır. Böylece, her tartışmadan sonra eşler birbirlerini daha yeterli tanıdıklarını ve alakalarını daha düzgüne götürdüklerini hissederler.

7-Gülmenin alakada kıymetli bir öge olduğu düşünülmektedir. Birlikte gülen çiftlerin daha keyifli oldukları görülmüştür.

8-Eşlerden birinin bir badiresi yahut sorunu olduğunda, başkası ona takviye olur. Eşler birbirini nasıl rahatlatacağını bilir ve bunu başarır.

9-Memnun çiftler ilgilerinin başında birbirleriyle ilgili yarattıkları romantik hayalleri hayatta tutmayı becerirler. Eşlerinin nasıl biri olduğuna dair idealize ettikleri imaj hala, aşağı üst, birebirdir. Birinci günlerde eşleriyle ilgili düşündüklerini bir yerlerde hala yaşatırlar.

Gottman’ın araştırmasını çift terapistlerinin klinik tecrübeleri de desteklemektedir. Bu 9 hususun yanında her çift için farklı olan öncelikler ve memnunluk kaynakları da vardır. Lakin her şeyden evvel, çiftlerin münasebetleri için göstermek istedikleri efor bağlantıyı belirleyici faktör olmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir