Psikoterapi Yöntemleri Nelerdir?

Dünyada uygulanan yüzlerce terapi sistemi vardır.

Temel olarak, ülkemizde en çok kullanılan terapi sistemleri;

PSİKANALİTİK TERAPİ

Sigmund Freud tarafından temelleri atılan Psikanalitik Terapi’de, terapistin en az müdahalesi temeldir. Terapist geri plandadır. Bu terapi formülüne nazaran kişinin davranışının temelinde, küçüklüğünde(özellikle ömrün birinci 6 yılında) yaşantıladığı olaylar tesirlidir. Terapist, danışanın davranışlarının geçmişte yaşadığı olaylarla ilişki kurmasını ve içgörü kazanmasını maksatlar.

PSİKODİNAMİK TERAPİ

Psikodinamik usulle, bilinçdışına itilmiş, bastırılmış gerecin bilinçüstüne çıkarılması amaçlanır. Psikanalitik metoda nazaran farkı; terapist biraz daha ön plandadır. Danışanın sorunlarının iç çatışmaları ve hisleriyle olan alakaları üzerine daha şimdiki periyoda ağırlaşır.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Terapistler bu terapi metodu ile; şahsî olay, fikirler, algılar ve yargılar ile bireyin kendi hakkındaki açıklamalarına dikkat ederler. Açık ve örtülü bozuk davranışları manaya ve değiştirme için bu süreçleri çalışıp manipüle ederler. Terapi sürecinde, his niyet ve davranışlar incelenir.

ŞEMA TERAPİ

Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş bir terapi tekniğidir. Şemalar; çocukluk devrinde oluşmuş olan, bizi etkileyen uyaranların ne olduğunu anlamak için zihnimizde farkında olmadan oluşturduğumuz kalıplardır. Terapide, danışanın bu şemaların ömrüne olumsuz tesirlerini fark ettirip, başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

VAROLUŞÇU TERAPİ

Bu terapi yolunda danışanın sorun olarak gördüğü belirtileri ortadan kaldırmayı hedeflemek yerine, belirtilerin danışanın varoluşuna dair bir öge olarak görmesini hedefler. Problemsiz yahut çatışmasız bir hayattan fazla, hayatın getirdiklerini anlamaya çalışır ve dönüştürmeye yer hazırlar.

GEŞTALT TERAPİ

Geştalt’a nazaran; insan kendini olduğu üzere kabul ederek karşılaştığı durumları ve omurdaki zorlukları göğüsleyebilir. Bu terapi prosedüründe danışanın potansiyelini fark ettirme amaçlanır, burada ve şimdiye odaklanılır.

BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ

Bütüncül Terapi, her terapi ekolünün insanın bir tarafını çok yeterli tanımlarken birtakım istikametlerini manaya konusunda yetersiz kaldığını düşünmektedir. Bu terapi usulünde danışanın karakter özelliğine, kültürüne, sorun alanına ve beklentilerine nazaran terapiyi daha faydalı hale getirebilmek ismine şahsa özel sürecin yapılandırılması amaçlanır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir