Psikoz Nedir?

Psikoz sözü çoklukla gercegi degerlendirmenin bozulması, gerceklikle bagin kopması halinde kullanılan bir sözdür. Psikotik bozukluklar olarak Şizofreni Spektrum Bozuklukları ve Bipolar Bozukluktan bahsedilebilir.

Klasik manasıyla psikoz, Şizofreni Spektrum Bozuklukları ile alakalıdır ve belirtileri çoklukla aşağıdaki durumlarda ortaya cikmaktadir.

Şizofreni

Şizoaffektif bozukluk ve şizofreninin başka alt tipleri

Akut ve süreksiz psikotik bozukluklar

Bipolar bozukluk (daha evvel manik depresyon olarak bilinirdi)

Psikotik özelliklere sahip majör depresif bozukluk

Postpartum (postnatal olarak da adlandırılır) psikoz (postnatal depresyonun şiddetli bir formu)

Unsur kaynaklı psikoz (alkol, yasadışı uyuşturucular ve steroid ve uyarıcı içeren birtakım reçeteli ilaçlar dahil)

Psikotik belirtiler bazen digger bozukluklara seconder olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bunlar,

Beyin tümörü yahut kist

Demans (örneğin Alzheimer hastalığı)

Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı üzere nörolojik hastalıklar

HIV ve beyni etkileyebilecek başka enfeksiyonlar

Kimi epilepsi tipleri

İnme

PSIKOZUN NEDENLERI

Psikozun kesin sebepleri yeterli anlaşılamamıştır; lakin şunları içerebilir:

Genetik: Araştırmalar,şizofreninin ve bipolar bozukluğun ortak bir genetik nedeni paylaşabileceğini gösteriyor.

Beyin değişiklikleri: Beyin yapısındaki değişiklikler ve makul kimyasal değişmeler psikoz hastalarında görülür. Beyin taramaları, psikoz hikayesi olan, niyet sürece üzerindeki tesirleri açıklayan birtakım bireylerin beyninde azalmış gri maddeyi ortaya çıkarmıştır.

Hormonlar yahut uyku: Doğum sonrası psikoz, doğumdan sonra çok kısa müddette ortaya çıkar (normalde 2 hafta içinde). Kesin nedenler bilinmiyor, fakat kimi araştırmacılar bunun hormon seviyesindeki değişikliklerden ve bozuk uyku tertibinden kaynaklanabileceğine inanıliyor.

PSIKOZ BELIRTILERI

Psikotik belirtiler ayrılabilir ve belli açıklamalar yapılabilir. Psikozun klasik belirtileri şunlardır:

Halüsinasyon: Var olmayan şeyleri hissetme, görme yahut işitme.

Sanrılar: Geçersiz inançlar, bilhassa de gerçek olmayan kuşku yahut endişe üzerine konseyi.

Şizofreni üzere bozukluklardaki psikotik belirtiler ortasında aşağıdakiler de olabilir:

Dağınık fikir, konuşma yahut davranış

Bozuk fikir (ilgisiz bahisler ortasında atlama, fikirler ortasında garip irtibatlar yapma)

Katatoni (tepkisizlik)

Sebeplere bağlı olarak, psikoz süratli yahut yavaşça ortaya çıkabilir. Şizofreni hastalığında da birebir durum kelam konusuyken, semptomlar yavaş başlangıçlı olma eğilimindedir ve birtakım durumlarda tam bozukluğa dönüşmeyen daha hafif psikoz ile başlar.

Şizofreninin yavaş başlangıcı (prodromal faz olarak da bilinir) ekseriyetle hasta ya da aileleri ve arkadaşları tarafından fark edilmez. Psikozun hafif, başlangıçtaki belirtileri şunları içerebilir:

Kuşkucu hisler

Bozuk algılamalar

Depresyon ve intihar hisleri

Takıntılı fikir

Uyku meseleleri

Halüsinasyonlar, psikozlu şahısların duyularını (görme, ses, koku, zevk ve dokunma) etkileyebilir. Lakin şizofreni hastalarının yaklaşık üçte ikisinde, halüsinasyonlar işitseldir; işittiğinde ve onları gerçek olduklarına inandıklarında içermez.

Çoklukla isitsel halüsinasyonlar su formdadır

Birçok sesi, çoğunlukla olumsuz olarak, hastayla konuşurken işitmek

Hastanın ne düşündüğünü tekrar etmesi

Hastanın ne yaptığına dair bir yorum yapması

Tuhaf sanrılar psikoz sırasında yaşanır.

PSIKOZUN TEDAVISI

Psikoz tedavisinde antipsikotik kullanımı temeldir. Bunun yanında ilaç kullanımı ile birlikte hastanın iç görü kazanması ve kendini anlaşıldığı bir mecrada söz ediyor olabilmesi açısından psikoterapi yararlı olabilecek bir tedavi seçeneğidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir