Wisc-R Zeka Testi

Wisc-r bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek emeliyle 6-16 yaş kümesine yönelik uygulanan bir zeka testidir. Bu test ferdî olarak uygulanan bir testtir. Uygulaması 1 – 1,5 saat sürmektedir. Her alt testin soruları test yönergesine uygun bir formda çocuğa yöneltilir ve çocuktan sorulan soruları yanıtlaması istenir.

Wisc-r testi, sözel ve performans olmak üzere iki kısımdan, her kısımda bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Wisc-r testi sonucunda bireye ilişkin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka kısmı elde edilir.

Wisc-r zeka testi ülkemizde kullanılan yetenek ve zeka testleri ortasında geçerlik ve güvenirliği en yüksek olanıdır. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama kriterlerinin netliği, sonuçlarının açık, anlaşılır ve tatmin edici olması bu zeka testinin daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.Wisc-r zekayı çeşitli boyutlardan oluşan bir genel yetenek olarak kabul etmektedir. Wisc-r zeka testinde her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek gayesiyle geliştirilmiştir. Bütün alt testlerde kendini gösteren bir genel zekanın varlığı kabul edildiği için alt testler ortasında manalı bağlar bulunması beklenmektedir. Alt testlerden alınan standart puanlar ortasındaki bariz sapmalar klinik data niteliği taşır ve tecrübeli bir wisc-r uygulayıcısı öğrenme zahmeti, disleksi üzere mümkün sorun alanlarını bu testin yorumlanması esnasında tespit edebilir.

Sözel Zeka Kısmı Testlerinde Sorulan Sorular:
1. Genel Bilgi: Bu kısımda çocuğun doğal ve kültürel hayatından aldığı genel kültür bilgileri sorulur.
2. Benzerlikler: Çocuğa iki adet fotoğraf gösterilir ve soyutlama yeteneği test edilir.
3. Aritmetik: Mühlet sonu olmakla birlikte, aritmetik süreçler ve sorunlar yöneltilir.
4. Sözcük Dağarcığı: Çocuğa kendi lisanında öğrendiği sözleri kullandıracak sorular sorulur.
5. Yargılama: Çocuğun önüne mantık ve muhakeme hünerini ölçecek sorunlar konur ve çözmesi istenir.
6. Sayı Dizisi: Sözel zekanın son kısmında ise çocuğun işitsel hafızasını ölçme emelli sorular yöneltilir.
Performans Zeka Kısmı Testlerinde Sorulan Sorular:
1. Fotoğraf tamamlama: Çocuğun önüne bir fotoğraf konur ve fotoğraftaki eksiği tamamlaması istenir.
2. Fotoğraf düzenleme: Fotoğraflardaki sebep-sonuç alakasını oluşturabilme üzerine sorular sorulur.
3. Küplerle desen oluşturma: 3 boyutta ne kadar yaratıcı olduğunu öğrenmek için küplerden cisimler yaratması istenir.
4. Şifre: Karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmeyi ne kadar süratli yaptığı test edilir.
5. Labirentler: El-göz ahengini ölçmek için labirentin sonuna ulaşma soruları sorulur.
Uygulamaya girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan evvel gerekli kimi şartların sağlandığından emin olunmalıdır.
-Açlık olmamalıdır
-Dinlenmiş olmalıdır
-Uykusunu almış olmalıdır
-Hasta olmamalıdır.
-İlaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici tesiri varsa ilaç tesiri altında olmamak
Testin sonucunu etkileyecek tüm bu şartların düzgünlüğü sağlanmış olması gerekir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir.
Wisc-r zeka testini uygulayacak işçi Psikoloji lisans mezunu olmalı birebir vakitte bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ya da meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak uygulayıcı yeterlilik sertifikasına sahip olmalıdırlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir