Gösteriliyor 17

Zeka nedir?

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut objeler ortasındaki ilgiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel …

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Tekrar Sürece (Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR); savaş gerilimi, taciz, doğal afetler …