Gösteriliyor 6

Epilepsi!

Epilepsi beyinde zamanzaman ortaya çıkan olağandışı elektriksel boşalmamalar sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluklardır.Status epileptikus …

Epilepsi

Epilepsi hastalarında depresyon, anksiyete bozuklukları, psikoz, çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite, kekemelik tablolarına rastlanıyor …